متلب http://matlabii.mihanblog.com 2018-01-22T22:44:44+01:00 text/html 2014-07-23T15:56:32+01:00 matlabii.mihanblog.com Matlabi ir پروژه رایگان متلب http://matlabii.mihanblog.com/post/4 <span style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 18px; text-align: right;"><b><font size="3">جهت دانلود آموزش ها و پروژه های متلب بر روی ادامه مطلب کلیک کنید</font></b></span> <div><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"><b><br></b></span></div><div><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"><b><br></b></span></div><div><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"><b><br></b></span></div><div><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"><b><br></b></span></div><div><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"><b><br></b></span></div><div><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"><b><br></b></span></div><div><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"><b><br></b></span></div><div><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"><b><br></b></span></div><div><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"><b><br></b></span></div><div><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"><b><br></b></span></div><div><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"><b><br></b></span></div><div><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"><b><br></b></span></div><div><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"><b><br></b></span></div><div><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"><b><br></b></span></div><div style="text-align: left;"><b><span style="font-size: large; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 18px;"><a href="http://matlabi.blogfa.com/" style="color: rgb(255, 51, 0); text-decoration: none;">&nbsp;</a></span><a href="http://matlabi.blogfa.com/" target="" title=""><font size="5"> &nbsp;ادامه مطلب</font></a></b><span style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 18px;"><font size="5">&nbsp;</font></span><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 18px;">&nbsp;</span></div><div><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"><b><br></b></span></div><div style="text-align: left;"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"><b><br></b></span></div> text/html 2014-07-23T15:54:09+01:00 matlabii.mihanblog.com Matlabi ir قسمت پنجم پروژه های آماده متلب http://matlabii.mihanblog.com/post/2 <br style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right; font-size: 13px;"><strong style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: right;">برای دیدن محصولات بیشتر لینکهای زیر را کلیک کنید:</strong><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: right;"></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: right;">&nbsp;</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right; font-size: 13px;"><a title="پروژه ها و مقالات شبیه سازی شده در متلب- بخش اول" href="http://matlabi.blogfa.com/post/28" target="_blank" style="text-decoration: none; color: rgb(190, 61, 96);">برای دیدن پروژه ها و مقالات شبیه سازی شده در<span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong>&nbsp;بخش اول اینجا را&nbsp;کلیک کنید</strong></span></a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right; font-size: 13px;"><a title="پروژه ها و مقالات شبیه سازی شده در متلب- بخش دوم" href="http://matlabi.blogfa.com/post/29" target="_blank" style="text-decoration: none; color: rgb(190, 61, 96);">برای دیدن پروژه ها و مقالات شبیه سازی شده در&nbsp;<strong>بخش دوم&nbsp;اینجا را&nbsp;&nbsp;کلیک کنید</strong></a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right; font-size: 13px;"><a title="پروژه ها و مقالات شبیه سازی شده در متلب- بخش سوم" href="http://matlabi.blogfa.com/post/30" target="_blank" style="text-decoration: none; color: rgb(190, 61, 96);">برای دیدن پروژه ها و مقالات شبیه سازی شده در&nbsp;<strong>بخش سوم اینجا را&nbsp;&nbsp;کلیک کنید</strong></a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right; font-size: 13px;"><a href="http://matlabi.blogfa.com/post/37" target="_blank" style="text-decoration: none; color: rgb(190, 61, 96);">برای دیدن پروژه ها و مقالات شبیه سازی شده در<span style="color: rgb(0, 0, 255);">&nbsp;<strong>بخش چهارم اینجا را&nbsp;&nbsp;کلیک کنید</strong></span></a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right; font-size: 13px;">جهت انتخاب پروژه:<br>می توانید با زدن Ctrl+F کلید واژه خود را جستجو کرده و مقاله مناسب را بیابید. مثلا برای مقالات فازی، کلمه فازی را در صفحه جستجو کرده و با توجه به موضوع و سال انتشار و نوع مقاله، کد پروژه یا مقاله مورد نظر را به ایمیل ما بفرستیدیا جهت اطلاع از هزینه پروژه مورد نظر در روزهایی که قیمت پروژه ها نامعلوم است کد آن را به شماره 09378425676 ارسال کنید.لازم است از طریق پیامک ایمیل خود را به همراه کد پروژه ارسال فرمایید تا مراحل دریافت پروژه و پرداخت هزینه را به اطلاع برسانیم.در صورت داشتن سوال در مورد پروژه ها به ایمیل matlabi_ir@yahoo.com ارسال کنید تا در اولین فرصت پاسخگو باشیم.</p><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13px; text-align: center;"><strong><span style="font-size: 9pt; color: rgb(0, 0, 255);">بخش پنجم:</span><span style="font-size: 9pt;">پروژه ها و مقالات شبیه سازی شده در متلب-</span><span style="font-size: 9pt; color: rgb(0, 0, 255);">&nbsp;بخش پنجم</span></strong></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right; font-size: 13px;">&nbsp;</div><div style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: center; font-size: 13px;">&nbsp;<p>&nbsp;</p><p dir="ltr"><strong>ارزان تر از همه</strong></p><p dir="ltr"><strong>هزینه پرداختی به ازای هر کدمقاله، معادل 76000تومان می باشد</strong></p><p><strong>&nbsp;</strong></p></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: center; font-size: 13px;">&nbsp;</div><div style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right; font-size: 13px;">&nbsp;</div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: right;"><p style="font-family: tahoma; font-size: 13px;"><strong><span style="text-decoration: underline;">کد مقاله&nbsp;g72</span></strong></p><p><span style="font-family: tahoma; font-size: 13px;">عنوان اصلی مقاله&nbsp;:<br>&nbsp;A New Method for Islanding Detection&nbsp;</span><span style="font-family: tahoma; font-size: 13px;">of Inverter-Based Distributed Generation&nbsp;</span><span style="font-family: tahoma; font-size: 13px;">Using DC-Link Voltage Control</span></p><p class=" " dir="RTL" align="center"><span style="font-family: tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 26pt; line-height: 39.866668701171875px;"><span style="font-size: small;">روش جدیدی برای تشخیص حالت جزیره ای&nbsp;</span></span><span style="font-size: small;"><span lang="AR-SA" style="line-height: 14.949999809265137px;">در یک&nbsp;</span><span dir="LTR" style="line-height: 14.949999809265137px;">DG</span><span lang="FA" style="line-height: 14.949999809265137px;">&nbsp;همراه اینورتر با کمک کنترل ولتاژ لینک</span><span dir="LTR" style="line-height: 14.949999809265137px;">DC</span></span></span></p><p style="font-family: tahoma; font-size: 13px;">سال ارائه:&nbsp; 2011&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; نوع مقاله:IEEE &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;گزارش فارسی: دارد&nbsp;<br>کلید واژه:Distributed generation (DG), islanding, nondetection zone (NDZ), voltage-source inverter</p><p style="font-family: tahoma; font-size: 13px;">&nbsp;</p><p style="font-size: 13px; margin-top: 0px; margin-bottom: 5px; text-align: justify; font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 15.600000381469727px; background-color: rgb(250, 250, 250);"><strong>کد مقاله&nbsp;g73</strong></p><p style="font-size: 13px; margin-top: 0px; margin-bottom: 5px; text-align: justify; font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 15.600000381469727px; background-color: rgb(250, 250, 250);">عنوان مقاله:</p><p style="font-size: 13px; margin-top: 0px; margin-bottom: 5px; text-align: justify; font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 15.600000381469727px; direction: ltr; background-color: rgb(250, 250, 250);"><a href="http://uploadboy.com/77j5olyyv3r7.html" target="_blank" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0); outline: none;">An improved soft switched PWM interleaved boost AC–DC converter</a></p><p style="font-size: 13px; margin-top: 0px; margin-bottom: 5px; text-align: justify; font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 15.600000381469727px; background-color: rgb(250, 250, 250);">&nbsp;</p><p style="font-size: 13px; margin-top: 0px; margin-bottom: 5px; text-align: justify; font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 15.600000381469727px; background-color: rgb(250, 250, 250);">سال ارائه:&nbsp; 2011&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; نوع مقاله: Elzevier &nbsp; گزارش فارسی: دارد</p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 5px; text-align: justify; background-color: rgb(250, 250, 250);"><span style="font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15.600000381469727px;">کلید واژه:Interleaved boost,</span><span style="font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15.600000381469727px;">Soft switching ,</span><span style="font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15.600000381469727px;">Zero-voltage-transition ,</span><span style="font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15.600000381469727px;">Power factor correction</span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 5px; text-align: justify; background-color: rgb(250, 250, 250);"><span style="font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15.600000381469727px;">&nbsp;</span></p><p style="font-family: tahoma; font-size: 13px;"><strong><span style="text-decoration: underline;">کد مقاله&nbsp;g74</span></strong></p><p><span style="font-family: tahoma; font-size: 13px;">عنوان اصلی مقاله&nbsp;:</span></p><div>Control of a Multiple Source Microgrid With Built-in&nbsp;<span style="font-size: 9pt;">Islanding Detection and Current Limiting</span></div><p style="font-family: tahoma; font-size: 13px;">سال ارائه:&nbsp; 2012&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; نوع مقاله:IEEE &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;گزارش فارسی: دارد&nbsp;<br>کلید واژه:Autonomous, control, inverter, islanding, microgrid, voltage-sourced converter (VSC)</p><p style="font-family: tahoma; font-size: 13px;">&nbsp;</p><p style="font-family: tahoma; font-size: 13px;"><strong><span style="text-decoration: underline;">کد مقاله&nbsp;g75</span></strong></p><p><span style="font-family: tahoma; font-size: 13px;">عنوان اصلی مقاله&nbsp;:</span></p><div>Eddy-Current Loss Modeling for a Form-Wound Induction Motor Using Circuit Model</div><div><span style="font-family: tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><span lang="FA" style="line-height: 14.949999809265137px;">مدلسازی تلفات جریان گردابی برای یک موتور القایی با هسته&nbsp;</span><span dir="LTR" style="line-height: 14.949999809265137px;">Form</span></span><span lang="FA" style="line-height: 13.800000190734863px;"><span style="font-family: tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">&nbsp;با استفاده از مدار معادل</span></span></div><p style="font-family: tahoma; font-size: 13px;">سال ارائه:&nbsp; 2012&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; نوع مقاله:IEEE &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;گزارش فارسی: دارد&nbsp;<br>کلید واژه:<span style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;">Eddy-Current , equivalent circuit, parameter estimation, skin effect</span></p><p style="font-family: tahoma; font-size: 13px;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;">&nbsp;</span></p><p style="font-family: tahoma; font-size: 13px;"><strong><span style="text-decoration: underline;">کد مقاله&nbsp;g76</span></strong></p><p><span style="font-family: tahoma; font-size: 13px;">عنوان اصلی مقاله&nbsp;:</span></p><div>Hybrid fuel cell based Distributed Generation system&nbsp;<span style="font-size: 9pt;">for the Mitigation of voltage sag</span></div><div><span style="font-size: 9pt;">&nbsp;</span></div><div><p class=" " dir="RTL" align="center"><span style="font-family: tahoma; font-size: 13px;">سال ارائه:&nbsp; 2013&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; نوع مقاله:ژورنال &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;گزارش فارسی: دارد&nbsp;</span></p></div><p><span style="font-family: tahoma; font-size: 13px;">کلید واژه:</span><span style="font-family: tahoma; font-size: small;">Control, energy storage, fuel cell (FC), hybrid و</span><span style="font-family: tahoma; font-size: small;">system, smart grid, voltage sag</span></p><p><span style="font-family: tahoma; font-size: small;">&nbsp;</span></p><p style="font-family: tahoma; font-size: 13px;"><strong><span style="text-decoration: underline;">کد مقاله&nbsp;g77</span></strong></p><p><span style="font-family: tahoma; font-size: 13px;">عنوان اصلی مقاله&nbsp;:</span></p><div>Influence of Mode of Operation of the SSSC on the&nbsp;<span style="font-size: 9pt;">Small Disturbance and Transient Stability of a Radial&nbsp;</span><span style="font-size: 9pt;">Power System</span></div><div><span style="font-size: 9pt;">&nbsp;</span></div><div><p class=" " dir="RTL" align="center"><span style="font-family: tahoma; font-size: 13px;">سال ارائه:&nbsp; 2005 &nbsp; &nbsp; &nbsp; نوع مقاله:IEEE &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;گزارش فارسی: دارد&nbsp;</span></p></div><p><span style="font-family: tahoma; font-size: 13px;">کلید واژه:Constant quadrature voltage mode, constant reactance mode, damping power, static synchronous series compensator (SSSC), synchronizing power, transient stability limit</span></p><p><span style="font-family: tahoma; font-size: 13px;">&nbsp;</span></p><p style="font-family: tahoma; font-size: 13px;"><strong><span style="text-decoration: underline;">کد مقاله&nbsp;g78</span></strong></p><p><span style="font-family: tahoma; font-size: 13px;">عنوان اصلی مقاله&nbsp;:</span></p><div>Learning improvement by using Matlab simulator in advanced&nbsp;<span style="font-size: 9pt;">electrical machinery laboratory</span></div><div><p class=" " dir="RTL" align="center"><span lang="FA"><span style="font-family: tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">تعیین پارامترهای موتور القایی با استفاده از روش&nbsp;</span></span><span dir="LTR"><span style="font-family: tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">RLS</span></span></p></div><div><p class=" " dir="RTL" align="center"><span style="font-family: tahoma; font-size: 13px;">سال ارائه:&nbsp; 2010 &nbsp; &nbsp; &nbsp; نوع مقاله:ScienceDirect &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;گزارش فارسی: دارد&nbsp;</span></p></div><p><span style="font-family: tahoma; font-size: 13px;">کلید واژه:Learning Induction Machine (IM) Drive, Education of Composite Model Flux Observer,Estimation angle of the rotor flux space&nbsp;</span><span style="font-family: tahoma; font-size: 13px;">vector words</span></p><p><span style="font-family: tahoma; font-size: 13px;">&nbsp;</span></p><p style="font-family: tahoma; font-size: 13px;"><strong><span style="text-decoration: underline;">کد مقاله&nbsp;g79</span></strong></p><p><span style="font-family: tahoma; font-size: 13px;">عنوان اصلی مقاله&nbsp;:</span></p><div>Impact of FACTS controllers on the stability of power systems connected&nbsp;<span style="font-size: 9pt;">with doubly fed induction generators</span></div><div><div style="border-style: none none solid; border-bottom-color: rgb(79, 129, 189); border-bottom-width: 1pt; padding: 0in 0in 4pt;"><p class=" " dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><span lang="FA">اثر کنترل کننده های&nbsp;</span><span dir="LTR">FACTS</span></span><span lang="FA"><span style="font-family: tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">&nbsp;بر روی پایداری سیستم‌های توان متصل با مولدهای القایی با تغذیه مضاعف</span></span></p><p class=" " dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif; font-size: xx-small;"><span lang="FA">&nbsp;</span><span style="line-height: 10.350000381469727px;"><span style="text-decoration: underline;">تمام بلوک های بلوک های استاندارد استفاده شده در نرم افزار متلب می باشند</span></span></span></p><p class=" " dir="RTL">&nbsp;</p></div></div><div><p class=" " dir="RTL" align="center"><span style="font-family: tahoma; font-size: 13px;">سال ارائه:&nbsp; 2011 &nbsp; &nbsp; &nbsp; نوع مقاله:Elsevier &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;گزارش فارسی: دارد&nbsp;</span></p></div><p><span style="font-family: tahoma; font-size: 13px;">کلید واژه:</span><span style="font-family: tahoma; font-size: small;">Wind energy conversion systems ,</span><span style="font-family: tahoma; font-size: small;">Doubly fed induction generators ,</span><span style="font-family: tahoma; font-size: small;">Flexible alternating ,current transmission ,</span><span style="font-family: tahoma; font-size: small;">systems ,</span><span style="font-family: tahoma; font-size: small;">Rotor angle stability ,</span><span style="font-family: tahoma; font-size: small;">Rotor speed stability</span></p><p><span style="font-family: tahoma; font-size: small;">&nbsp;</span></p><p style="font-family: tahoma; font-size: 13px;"><strong><span style="text-decoration: underline;">کد مقاله g80</span></strong></p><p><span style="font-family: tahoma; font-size: 13px;">عنوان اصلی مقاله&nbsp;:</span></p><div>Learning improvement by using Matlab simulator in advanced&nbsp;<span style="font-size: 9pt;">Sliding-mode observer for speed- ensorless&nbsp;</span><span style="font-size: 9pt;">induction motor drives</span></div><div><p class=" " dir="RTL" align="center" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="line-height: 11.413333892822266px; font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: small;">طراحی رویتگر مد لغزشی برای موتور القایی</span></span></p></div><div><p class=" " dir="RTL" align="center"><span style="font-family: tahoma; font-size: 13px;">سال ارائه:&nbsp; 2003 &nbsp; &nbsp; &nbsp; نوع مقاله:IEE &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;گزارش فارسی: دارد&nbsp;</span></p></div><p><span style="font-family: tahoma; font-size: 13px;">کلید واژه:شناسایی سیستم کنترلی</span></p><p><span style="font-family: tahoma; font-size: 13px;">&nbsp;</span></p><p style="font-family: tahoma; font-size: 13px;"><strong><span style="text-decoration: underline;">کد مقاله g81</span></strong></p><p><span style="font-family: tahoma; font-size: 13px;">عنوان اصلی مقاله&nbsp;:</span></p><div>Control of ROVs using a Model-free 2nd-Order Sliding Mode Approach</div><div><p class=" " dir="RTL" align="center" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="line-height: 11.413333892822266px;"><span style="font-family: tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">شبیه سازی وکنترل ربات زیر دریایی</span></span></p><p class=" " dir="RTL" align="center" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;">&nbsp;</p><p class=" " dir="RTL" align="center" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><span dir="LTR" style="line-height: 13.90999984741211px;">ROV</span></span><span dir="LTR" style="line-height: 11.413333892822266px;"><span style="font-family: tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">(Remotely Operated Vehicle)&nbsp;</span></span></p></div><div><p class=" " dir="RTL" align="center"><span style="font-family: tahoma; font-size: 13px;">سال ارائه:&nbsp; 2011 &nbsp; &nbsp; &nbsp; نوع مقاله:- &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;گزارش فارسی: دارد&nbsp;</span></p></div><p><span style="font-family: tahoma; font-size: 13px;">کلید واژه:اسلایدینگ مد کنترل</span></p><p><span style="font-family: tahoma; font-size: 13px;">&nbsp;</span></p><p style="font-family: tahoma; font-size: 13px;"><strong><span style="text-decoration: underline;">کد مقاله g82</span></strong></p><p><span style="font-family: tahoma; font-size: 13px;">عنوان اصلی مقاله&nbsp;:</span></p><div>Image inpainting with nonsubsampled contourlet transform</div><div><p class=" " dir="RTL" align="center" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; line-height: 12.84000015258789px;">ترمیم تصویر</span></p></div><div><p class=" " dir="RTL" align="center"><span style="font-family: tahoma; font-size: 13px;">سال ارائه:&nbsp; 2013 &nbsp; &nbsp; &nbsp; نوع مقاله</span><span style="font-family: tahoma; font-size: 13px;">&nbsp;</span><span style="font-family: tahoma; font-size: 13px;">:Elsevier</span><span style="font-family: tahoma; font-size: 13px;">&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-family: tahoma; font-size: 13px;">&nbsp;</span><span style="font-family: tahoma; font-size: 13px;">&nbsp;&nbsp; گزارش فارسی: دارد&nbsp;</span></p></div><p><span style="font-family: tahoma; font-size: 13px;">کلید واژه:پردازش تصویر,&nbsp;Nonsubsampled contourlet transform,</span><span style="font-family: tahoma; font-size: 13px;">Inpainting,&nbsp;</span><span style="font-family: tahoma; font-size: 13px;">Multiscale representation ,</span><span style="font-family: tahoma; font-size: 13px;">Broken edges ,</span><span style="font-family: tahoma; font-size: 13px;">Object removal</span></p><p><span style="font-family: tahoma; font-size: 13px;">&nbsp;</span></p><p style="font-family: tahoma; font-size: 13px;"><strong><span style="text-decoration: underline;">کد مقاله g83</span></strong></p><p><span style="font-family: tahoma; font-size: 13px;">عنوان اصلی مقاله&nbsp;:</span></p><div>Localization of License Plate Number Using&nbsp;<span style="font-size: 9pt;">Dynamic Image Processing Techniques And&nbsp;</span><span style="font-size: 9pt;">Genetic Algorithms</span></div><div><p class=" " dir="RTL" align="center" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: tahoma; font-size: 13px;">سال ارائه:&nbsp; 2012 &nbsp; &nbsp; &nbsp; نوع مقاله</span><span style="font-family: tahoma; font-size: 13px;">&nbsp;</span><span style="font-family: tahoma; font-size: 13px;">:ژورنال</span><span style="font-family: tahoma; font-size: 13px;">&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-family: tahoma; font-size: 13px;">&nbsp;</span><span style="font-family: tahoma; font-size: 13px;">&nbsp;&nbsp; گزارش فارسی: دارد&nbsp;</span></p></div><p><span style="font-family: tahoma; font-size: 13px;">کلید واژه:تشخیص پلاک Genetic &nbsp;algorithms, &nbsp;image &nbsp;processing, &nbsp;image&nbsp;</span><span style="font-family: tahoma; font-size: 13px;">representations, &nbsp;license &nbsp;plate detection, &nbsp;machine &nbsp;vision, &nbsp;road&nbsp;</span><span style="font-family: tahoma; font-size: 13px;">vehicle identification, sorting crossover</span></p><p><span style="font-family: tahoma; font-size: 13px;">&nbsp;</span></p><p style="font-family: tahoma; font-size: 13px;"><strong><span style="text-decoration: underline;">کد مقاله g84</span></strong></p><p><span style="font-family: tahoma; font-size: 13px;">عنوان اصلی مقاله&nbsp;:</span></p><div>A Multivariable Design Methodology for Voltage&nbsp;<span style="font-size: 9pt;">Control of a Single-DG-Unit Microgrid</span></div><div><p class=" " dir="RTL" align="center" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: tahoma; font-size: 13px;">سال ارائه:&nbsp; 2013 &nbsp; &nbsp; &nbsp; نوع مقاله</span><span style="font-family: tahoma; font-size: 13px;">&nbsp;</span><span style="font-family: tahoma; font-size: 13px;">:IEEE</span><span style="font-family: tahoma; font-size: 13px;">&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-family: tahoma; font-size: 13px;">&nbsp;</span><span style="font-family: tahoma; font-size: 13px;">&nbsp;&nbsp; گزارش فارسی: دارد&nbsp;</span></p></div><p><span style="font-family: tahoma; font-size: 13px;">کلید واژه:Convex optimization, digital multivariable control, distributed generation, islanded mode, loop shaping, microgrid, voltage regulation, voltage source converter</span></p><p><span style="font-family: tahoma; font-size: 13px;">&nbsp;</span></p><p style="font-family: tahoma; font-size: 13px;"><strong><span style="text-decoration: underline;">کد مقاله g85</span></strong></p><p><span style="font-family: tahoma; font-size: 13px;">عنوان اصلی مقاله&nbsp;:</span></p><div>Investigation on the Ripple Voltage and the Stability&nbsp;<span style="font-size: 9pt;">of SR Buck Converters With High Output&nbsp;</span><span style="font-size: 9pt;">Current and Low Output Voltage</span></div><div><span style="font-family: tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">&nbsp;</span></div><div><span style="font-family: tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 14.949999809265137px;">بررسی ولتاژ موجک (ریپل) و ثبات مبدل های&nbsp;</span><span style="line-height: 14.949999809265137px;">SR BUCK&nbsp;</span><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 14.949999809265137px;">با جریان خروجی بالا و ولتاژ خروجی پایین</span></span></div><div><p class=" " dir="RTL" align="center" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: tahoma; font-size: 13px;">سال ارائه:&nbsp; 2010 &nbsp; &nbsp; &nbsp; نوع مقاله</span><span style="font-family: tahoma; font-size: 13px;">&nbsp;</span><span style="font-family: tahoma; font-size: 13px;">:IEEE</span><span style="font-family: tahoma; font-size: 13px;">&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-family: tahoma; font-size: 13px;">&nbsp;</span><span style="font-family: tahoma; font-size: 13px;">&nbsp;&nbsp; گزارش فارسی: دارد&nbsp;</span></p></div><p><span style="font-family: tahoma; font-size: 13px;">کلید واژه:Ripple ratio, stability, synchronous rectifier (SR),&nbsp;</span><span style="font-family: tahoma; font-size: 13px;">voltage regulator</span></p><p><span style="font-family: tahoma; font-size: 13px;">&nbsp;</span></p><p style="font-family: tahoma; font-size: 13px;"><strong><span style="text-decoration: underline;">کد مقاله g86</span></strong></p><p><span style="font-family: tahoma; font-size: 13px;">عنوان اصلی مقاله&nbsp;:</span></p><div>Reliability/cost evaluation of a wind power delivery system</div><div><p class=" " dir="RTL" align="center" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: tahoma; font-size: 13px;">سال ارائه:&nbsp; 2010 &nbsp; &nbsp; &nbsp; نوع مقاله</span><span style="font-family: tahoma; font-size: 13px;">&nbsp;</span><span style="font-family: tahoma; font-size: 13px;">:Elsevier</span><span style="font-family: tahoma; font-size: 13px;">&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-family: tahoma; font-size: 13px;">&nbsp;</span><span style="font-family: tahoma; font-size: 13px;">&nbsp;&nbsp; گزارش فارسی: دارد&nbsp;</span></p></div><p><span style="font-family: tahoma; font-size: 13px;">کلید واژه:Wind power,&nbsp;</span><span style="font-family: tahoma; font-size: 13px;">Delivery system,&nbsp;</span><span style="font-family: tahoma; font-size: 13px;">Reliability,&nbsp;</span><span style="font-family: tahoma; font-size: 13px;">Cost ,</span><span style="font-family: tahoma; font-size: 13px;">Planning&nbsp;</span></p><p><span style="font-family: tahoma; font-size: 13px;">&nbsp;</span></p><p style="font-family: tahoma; font-size: 13px;"><strong><span style="text-decoration: underline;">کد مقاله g87</span></strong></p><p><span style="font-family: tahoma; font-size: 13px;">عنوان مقاله:</span><br style="font-family: tahoma; font-size: 13px;"><span style="font-family: tahoma; font-size: 13px;">Multicast Routing for Decentralized Control of Cyber Physical Systems with an Application in Smart Grid</span><br style="font-family: tahoma; font-size: 13px;"><span style="font-family: tahoma; font-size: 13px;">سال ارائه:&nbsp; 2012&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; نوع مقاله: ژورنال&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; گزارش فارسی: دارد</span><br style="font-family: tahoma; font-size: 13px;"><span style="font-family: tahoma; font-size: 13px;">کنترل مدرن</span><br style="font-family: tahoma; font-size: 13px;"><span style="font-family: tahoma; font-size: 13px;">Smart grid, voltage control and routing</span><br style="font-family: tahoma; font-size: 13px;"><span style="font-family: tahoma; font-size: 13px;">&nbsp;</span></p><p><span style="font-family: tahoma; font-size: 13px;"><strong><span style="text-decoration: underline;">کد مقاله&nbsp;g88</span></strong></span><br style="font-family: tahoma; font-size: 13px;"><span style="font-family: tahoma; font-size: 13px;">عنوان مقاله:</span><br style="font-family: tahoma; font-size: 13px;"><span style="font-family: tahoma; font-size: 13px;">The Application of Fuzzy PID Control in Pitch Wind Turbine</span><br style="font-family: tahoma; font-size: 13px;"><span style="font-family: tahoma; font-size: 13px;">سال ارائه:&nbsp; 2012&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; نوع مقاله: ژورنال&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; گزارش فارسی: دارد</span></p><p><span style="font-family: tahoma; font-size: 13px;">کلید واژه:</span><span style="font-family: tahoma; font-size: 13px;">مدل توربین بادی ،قسمت آیرودینامیکی، قسمت مدل انتقال ، مدل ژنراتور ، مدل اجرای در اوج</span></p><p><span style="font-family: tahoma; font-size: 13px;">Wind turbine; fuzzy control; PID control; MATLAB simulation</span></p><p><span style="font-family: tahoma; font-size: 13px;">&nbsp;</span></p><p><span style="font-family: tahoma; font-size: 13px;"><strong><span style="text-decoration: underline;">کد مقاله&nbsp;g89</span></strong></span><br style="font-family: tahoma; font-size: 13px;"><span style="font-family: tahoma; font-size: 13px;">عنوان مقاله:</span></p><p><span style="font-family: tahoma; font-size: 13px;">A fuzzy logic supervisor for active and reactive power control of a variable speed&nbsp;</span><span style="font-family: tahoma; font-size: 13px;">wind energy conversion system associated to a flywheel storage system</span></p><p><span style="font-family: tahoma; font-size: 13px;">سال ارائه:&nbsp; 2009 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; نوع مقاله: ELsevier &nbsp; &nbsp; گزارش فارسی: دارد</span></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p><span style="font-family: tahoma; font-size: 13px;">کلید واژه:WECS,&nbsp;</span><span style="font-family: tahoma; font-size: 13px;">DFIG,&nbsp;</span><span style="font-family: tahoma; font-size: 13px;">Flywheel Energy Storage System (FESS) ,</span><span style="font-family: tahoma; font-size: 13px;">Fuzzy logic supervisor ,</span><span style="font-family: tahoma; font-size: 13px;">Powers smoothing</span></p><p><span style="font-family: tahoma; font-size: 13px;">&nbsp;</span></p><p><span style="font-family: tahoma; font-size: 13px;"><strong><span style="text-decoration: underline;">کد مقاله&nbsp;g90</span></strong></span><br style="font-family: tahoma; font-size: 13px;"><span style="font-family: tahoma; font-size: 13px;">عنوان مقاله:</span><br style="font-family: tahoma; font-size: 13px;"><span style="font-family: tahoma; font-size: 13px;">TCSC Power Oscillation Damping and PSS Design Using Genetic Algorithm Modal Optimal Control</span><br style="font-family: tahoma; font-size: 13px;"><span style="font-family: tahoma; font-size: 13px;">میرا کنندگی نوسان توان با TCSC و طراحی کنترل کننده بهینه با استفاده از الگوریتم ژنتیک</span><br style="font-family: tahoma; font-size: 13px;"><span style="font-family: tahoma; font-size: 13px;">سال ارائه:&nbsp; 2013&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; نوع مقاله: ژورنال&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; گزارش فارسی: دارد</span><br style="font-family: tahoma; font-size: 13px;"><span style="font-family: tahoma; font-size: 13px;">کلید واژه : کنترل بهینه، ژنتیک</span><br style="font-family: tahoma; font-size: 13px;"><span style="font-family: tahoma; font-size: 13px;">GA, modal optimal control, power system stability, SMIB, TCSC</span><br style="font-family: tahoma; font-size: 13px;"><span style="font-family: tahoma; font-size: 13px;">&nbsp;</span></p><p><span style="font-family: tahoma; font-size: 13px;"><strong><span style="text-decoration: underline;">کد مقاله&nbsp;g91</span></strong></span><br style="font-family: tahoma; font-size: 13px;"><span style="font-family: tahoma; font-size: 13px;">عنوان مقاله:</span></p><p>Frequency Stability for Distributed Generation&nbsp;<span style="font-size: 9pt;">Connected through Grid-Tie Inverter</span></p><p><span style="font-family: tahoma; font-size: 13px;">سال ارائه:&nbsp; 2012&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; نوع مقاله: ژورنال&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; گزارش فارسی: ندارد</span></p><p><span style="font-family: tahoma; font-size: 13px;">کلید واژه:Distributed power generation, Power distribution, Power system stability, Power system control Inverters</span></p><p><span style="font-family: tahoma; font-size: 13px;">&nbsp;</span></p><p><span style="font-family: tahoma; font-size: 13px;"><strong><span style="text-decoration: underline;">کد مقاله&nbsp;g92</span></strong></span><br style="font-family: tahoma; font-size: 13px;"><span style="font-family: tahoma; font-size: 13px;">عنوان مقاله:</span></p><p>SIMULATION OF CYCLOCONVERTER&nbsp;<span style="font-size: 9pt;">FED SPLIT PHASE INDUCTION&nbsp;</span><span style="font-size: 9pt;">MOTOR</span></p><p>&nbsp;</p><p><span style="font-family: tahoma; font-size: 13px;">سال ارائه:&nbsp; 2012&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; نوع مقاله: ژورنال&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; گزارش فارسی: دارد</span></p><p><span style="font-family: tahoma; font-size: 13px;">کلید واژه:Cycloconverter, Split phase Induction Motor, MATLAB</span></p><p><span style="font-family: tahoma; font-size: 13px;">&nbsp;</span></p><p><span style="font-family: tahoma; font-size: 13px;"><strong><span style="text-decoration: underline;">کد مقاله&nbsp;g93</span></strong></span><br style="font-family: tahoma; font-size: 13px;"><span style="font-family: tahoma; font-size: 13px;">عنوان مقاله:</span></p><p>SIMULATION OF D-STATCOM AND DVR IN POWER SYSTEMS</p><p>&nbsp;</p><p><span style="font-family: tahoma; font-size: 13px;">سال ارائه:&nbsp; 2007 &nbsp; &nbsp; &nbsp; نوع مقاله: ژورنال&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; گزارش فارسی: ندارد</span></p><p><span style="font-family: tahoma; font-size: 13px;">کلید واژه:D-Statcom, DVR, voltagedips, swells,interruption,power quality, VSC</span></p><p><span style="font-family: tahoma; font-size: 13px;">&nbsp;</span></p><p><span style="font-family: tahoma; font-size: 13px;"><strong><span style="text-decoration: underline;">کد مقاله&nbsp;g94</span></strong></span><br style="font-family: tahoma; font-size: 13px;"><span style="font-family: tahoma; font-size: 13px;">عنوان مقاله:</span></p><p>Saturated Induction Machine Modelling Based on High Frequency&nbsp;<span style="font-size: 9pt;">Signal Injection</span></p><p>&nbsp;</p><p><span style="font-family: tahoma; font-size: 13px;">سال ارائه:&nbsp; 2012 &nbsp; &nbsp; &nbsp; نوع مقاله: ژورنال&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; گزارش فارسی: دارد</span></p><p><span style="font-family: tahoma; font-size: 13px;">کلید واژه:Induction &nbsp;Machine, Modelling, &nbsp;Third &nbsp;Harmonic,&nbsp;</span><span style="font-family: tahoma; font-size: 13px;">Signal Injection</span></p><p><span style="font-family: tahoma; font-size: 13px;">&nbsp;</span></p><p><span style="font-family: tahoma; font-size: 13px;"><strong><span style="text-decoration: underline;">کد مقاله&nbsp;g95</span></strong></span><br style="font-family: tahoma; font-size: 13px;"><span style="font-family: tahoma; font-size: 13px;">عنوان مقاله:</span></p><p>Permanent Magnet Synchronous Motor with Linear Quadratic&nbsp;<span style="font-size: 9pt;">Speed Controller&nbsp;</span></p><p>&nbsp;</p><p><span style="font-family: tahoma; font-size: 13px;">سال ارائه:&nbsp; 2011 &nbsp; &nbsp; &nbsp; نوع مقاله: Elsevier &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; گزارش فارسی: دارد</span></p><p><span style="font-family: tahoma; font-size: 13px;">کلید واژه:Permanent Magnet Synchronous Motor (PMSM), Linear Quadratic Regulator(LQR), PID controller, Simulink</span></p><p><span style="font-family: tahoma; font-size: 13px;">&nbsp;</span></p><p><span style="font-family: tahoma; font-size: 13px;">&nbsp;</span></p><p><strong>کد مقاله&nbsp;g96</strong><br>عنوان مقاله:</p><p>A review on the economic dispatch and risk management of the large-scale&nbsp;plug-in electric vehicles (PHEVs)-penetrated power systems</p><p>&nbsp;<strong>بررسی آثار شارژ و دشارژ خودروهای هیبریدی بر شبکه نمونه</strong></p><p>سال ارائه:&nbsp; 2011 &nbsp; &nbsp; &nbsp; نوع مقاله: Elsevier &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; گزارش فارسی: دارد</p><p>کلید واژه:Plug-in hybrid electric vehicle (PHEV)و&nbsp;Economic dispatchو&nbsp;Joint scheduling وRisk management وElectric market</p><p>&nbsp;</p><p><strong>کد مقاله&nbsp;g97</strong><br>عنوان مقاله:</p><p>A MATLAB-Simulink-Based PV Module Model&nbsp;and Its Application Under Conditions&nbsp;of Nonuniform Irradiance</p><p>سال ارائه:&nbsp; 2012 &nbsp; &nbsp; &nbsp; نوع مقاله: IEEE &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; گزارش فارسی: دارد</p><p>کلید واژه:MATLAB-Simulink, model, nonuniform irradiance, photovoltaic (PV) array</p><p>&nbsp;</p><p><strong>کد مقاله&nbsp;g98</strong><br>عنوان مقاله:</p><p><strong>A backward sweep method for power flow solution in distribution networks</strong></p><p>سال ارائه:&nbsp; 2010 &nbsp; &nbsp; &nbsp; نوع مقاله:&nbsp;Elsevier&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;گزارش فارسی: دارد</p><p>کلید واژه:درس بهره برداری،&nbsp;Backward/forward method,&nbsp;Radial and meshed distribution networks,&nbsp;PV nodes,&nbsp;Power flow</p><p>&nbsp;</p><p><strong>کد مقاله&nbsp;g99</strong><br>عنوان مقاله:</p><p><strong>A T-Connected Transformer and&nbsp;Three-leg VSC Based DSTATCOM&nbsp;for Power Quality Improvement</strong></p><p dir="RTL" align="center"><strong>ترانسفورماتور با اتصال&nbsp;</strong><strong>T</strong><strong>&nbsp;و&nbsp;</strong><strong>DSTATCOM</strong><strong>&nbsp;مبتنی بر&nbsp;</strong><strong>VSC</strong><strong>&nbsp;سه پایه‌ برای بهبود کیفیت توان</strong></p><p>سال ارائه:&nbsp; 2008 &nbsp; &nbsp; &nbsp; نوع مقاله:&nbsp;IEEE &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; گزارش فارسی: دارد</p><p>کلید واژه:جبرانساز استاتیک توزیع (DSTATCOM)، جبرانسازی جریان نوترال، بهبود کیفیت توان، ترانسفورماتور با اتصال T، مبدل منبع ولتاژ (VSC).Distribution static compensator (DSTATCOM),&nbsp;neutral current compensation, power quality improvement,&nbsp;T-connected transformer, voltage source converter (VSC)</p><p>&nbsp;</p><p><strong>کد مقاله&nbsp;g100</strong><br>عنوان مقاله:</p><p><strong>Modelling &amp; Simulation for Optimal Control of Nonlinear Inverted Pendulum Dynamical System using PID Controller &amp; LQR</strong></p><p dir="RTL"><strong>مدل غیر خطی آونگ معکوس&nbsp;</strong></p><p>سال ارائه:&nbsp; 2012 &nbsp; &nbsp; &nbsp; نوع مقاله:&nbsp;IEEE &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; گزارش فارسی: دارد</p><p>کلید واژه: کنترلر pid Inverted pendulum; nonlinear system; PID ,&nbsp;control; optimal control; LQR</p><p>&nbsp;</p><p><strong>کد مقاله&nbsp;g101</strong><br>عنوان مقاله:</p><h1 id="" class="svTitle"><span style="font-size: 9pt;">Tuning of PID controllers for boiler-turbine</span>&nbsp;<span style="font-size: 9pt;">units</span></h1><p><strong><strong>تنظیم ضرایب کنترلر PID برای واحد های بویلر - توربین</strong><br></strong></p><p>سال ارائه:&nbsp;2004 &nbsp; &nbsp; &nbsp;نوع مقاله:&nbsp;Elsevier &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; گزارش فارسی: دارد</p><p>کلید واژه:<span id="">Boiler-turbine unit</span>;&nbsp;<span id="">PID tuning</span>;&nbsp;<span id="">Robustness</span>;&nbsp;Industrial applications</p><p>&nbsp;</p><p><strong>&nbsp;کد مقاله g102<br>عنوان مقاله :<br>PID State Feedback Controller of a Quarter Car Active Suspension System<br>سال ارائه:&nbsp; 2011&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; نوع مقاله: ژورنال&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; گزارش فارسی: دارد<br>کلید واژه : کنترل فیدبک، سیستم تعلیق<br>active suspension, hydraulic actuator, forces tracking control, state feedback control<br>&nbsp;</strong></p><p>&nbsp;<strong>کد مقاله&nbsp;g103</strong><br>عنوان مقاله<br><strong>Supervisory Fuzzy Control for 5 DOF Robot Arm</strong><br><strong>کنترل کننده فازی و کنترل روبات با پنج درجه آزادی</strong><br>سال ارائه:&nbsp; 2012&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; نوع مقاله: ژورنال&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; گزارش فارسی: دارد<br>کلید واژه : کنترل فازی، درجه آزادی، ربات، رباتیک<br>Fuzzy; supervisory control; 5-DOF; robot arm<br>&nbsp;</p><p><strong>&nbsp;کد مقاله&nbsp;g104</strong><br>عنوان مقاله:<br><strong>Neural network based robust hybrid control for robotic system an H∞ approach</strong><br>سال ارائه:&nbsp; 2011&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; نوع مقاله: ژورنال&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; گزارش فارسی: دارد<br>قضیه لیاپانف<br>Robotic system, Computed torque, control, Neural network, Variable structure control, H∞ control, Lyapunov stability<br>&nbsp;</p><p><strong>کد مقاله g105</strong><br>عنوان مقاله:<br><strong>A New Facial Expression Recognition Method Based on Local Gabor Filter Bank and PCA plus LDA</strong><br><strong>شناسایی حالات چهره &nbsp;با فیلتر گابور و روش‌های کاهش بعد PCA و LDA</strong><br>سال ارائه:&nbsp; 2005&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; نوع مقاله: ژورنال&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; گزارش فارسی: دارد<br>کلید واژه : پردازش تصویر، استخراج ویژگی، حالت چهره<br>Local Gabor filter bank, feature extraction, PCA, LDA, facial expression recognition<br>&nbsp;</p><p><strong>کد مقاله&nbsp;g106</strong><br>عنوان مقاله:<br><strong>Simulation of Correlated Wind Speed Data for Economic Dispatch Evaluation</strong><br>سال ارائه:&nbsp; 2012&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; نوع مقاله: IEEE&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; گزارش فارسی: دارد<br>کلید واژه : توزیع اقتصادی، باد، مونت کارلو<br>Correlation, economic dispatch, Monte Carlo simulation, Weibull distributions, wind power<br>&nbsp;</p><p><strong>کد مقاله&nbsp;g107</strong><br>عنوان مقاله:</p><p><strong><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: small;">Dynamic compensation of reactive power in Various Faults in Power System</span></strong></p><p><strong><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: small;">جبران&nbsp;<span class="hps">دینامیک</span>&nbsp;<span class="hps">توان راکتیو</span>&nbsp;<span class="hps alt-edited">برای</span>&nbsp;<span class="hps alt-edited">خطاهای</span>&nbsp;<span class="hps">مختلف</span>&nbsp;<span class="hps">در سیستم قدرت (statcom)</span></span></strong></p><p>سال ارائه:&nbsp; 2012&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; نوع مقاله: JEEE&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; گزارش فارسی: دارد<br>کلید واژه :&nbsp;<br>STATCOM, Voltage Source Converter (VSC), Pulse-width Modulation (PWM), Single line to ground fault</p><p>&nbsp;</p><p><strong>کد مقاله&nbsp;g108</strong><br>عنوان مقاله:</p><p>A demand response based solution for LMP management in power markets</p><p>راه حل های پاسخ تقاضا مبتنی بر مدیریت LMP در بازارهای برق</p><p>سال ارائه:&nbsp; 2011&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; نوع مقاله: Elsevier &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; گزارش فارسی: دارد</p><p>کلید واژه :&nbsp;</p><p>Restructured power systems,Demand response (DR),Emergency demand response program,(EDRP),Local marginal pricing (LMP)</p><p>&nbsp;</p><p><strong>کد مقاله&nbsp;g109</strong><br>عنوان مقاله:</p><p>Power System Stability Improvement of Long Transmission Line&nbsp;System by Using Static Var Compensator (SVC</p><p><span class="hps">بهبود</span>&nbsp;<span class="hps">پایداری&nbsp;سیستم&nbsp;<span class="hps">قدرت</span>&nbsp;در</span>&nbsp;<span class="hps">سیستم</span>&nbsp;<span class="hps">خط</span>&nbsp;<span class="hps">انتقال</span>&nbsp;<span class="hps">بلند</span>&nbsp;<span class="hps">با استفاده از</span>&nbsp;&nbsp;<span class="hps">جبران کننده</span>&nbsp;<span class="hps">استاتیکی وار</span>&nbsp;<span class="hps atn">(</span>SVC)</p><p>سال ارائه:&nbsp; 2013&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; نوع مقاله: Journal&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;گزارش فارسی: دارد</p><p>کلید واژه :&nbsp;</p><p>FACTS, long transmission line, MATLAB, SVC, power system stability, three phase fault.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>کد مقاله&nbsp;g110</strong><br>عنوان مقاله:</p><p>Harmonic Analysis in a Power&nbsp;System with Wind Generation</p><p>سال ارائه:&nbsp; 2006 &nbsp; &nbsp; &nbsp; نوع مقاله:&nbsp;IEEE &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; گزارش فارسی: دارد</p><p>کلید واژه :&nbsp;تجزیه و تحلیل هارمونیک</p><p>Harmonics modeling, power system harmonics,summation of harmonics, wind turbines</p><p>&nbsp;</p><p><strong>کد مقاله&nbsp;g111</strong><br>عنوان مقاله:</p><p>Large-Scale Real-Time Simulation of Wind Power Plants into Hydro-Québec Power System</p><p>سال ارائه:&nbsp; 2008به بعد &nbsp; &nbsp; &nbsp; نوع مقاله:&nbsp;journal &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; گزارش فارسی: دارد</p><p>کلید واژه:&nbsp;</p><p>Wind generator, wind power plant, modeling, model validation, simulation, real-time simulation</p><p>&nbsp;</p><p><strong>کد مقاله&nbsp;g112</strong><br>عنوان مقاله:</p><p><a href="https://www.google.com/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=1&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0CBwQFjAA&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.abcm.org.br%2Fpt%2Fwp-content%2Fanais%2Fcobem%2F2013%2FPDF%2F1030.pdf&amp;ei=ffrMU4fNLa3ksAT6rYDwBg&amp;usg=AFQjCNEHVO7LeaGGV7UEDqrk_Xw1kPxByA&amp;sig2=bPZ2o9L-BDxPPdcpjM5DnQ&amp;bvm=bv.71198958,d.cWc" target="_blank" style="text-decoration: none; color: rgb(190, 61, 96);">MODELING AND LQR/LQG CONTROL OF A CANTILEVER BEAM USING PIEZOELECTRIC MATERIAL</a></p><p>سال ارائه: &nbsp;2013 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;نوع مقاله: OBEM &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; گزارش فارسی: دارد</p><p>کلید واژه: کنترل بهینه،&nbsp;تخمینگر بهینه – فیلتر کالمن&nbsp;</p><p>Piezoelectric Actuator, Vibration Control, LQR and LQG Control<br>&nbsp;</p><p><strong>کد مقاله&nbsp;g113</strong><br>عنوان مقاله:</p><p>An autopilot design methodology for bank-to-turn missiles</p><p dir="RTL" align="center">طراحی اتوپایلوت موشک BTT با کنترل پیش بین تعمیم یافته(GPC)</p><p>سال ارائه: &nbsp;- &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;نوع مقاله: - &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; گزارش فارسی: دارد</p><p>کلید واژه:</p><p>&nbsp;</p><p><strong>کد مقاله&nbsp;g114</strong><br>عنوان مقاله:</p><p><a href="https://www.google.com/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=2&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0CCYQFjAB&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.irdindia.in%2Fjournal_ijaeee%2Fpdf%2Fvol2_iss1%2F21.pdf&amp;ei=JAHNU8rUBMbksAToy4KoDg&amp;usg=AFQjCNE0oJQZwEwvc4LKR9BFQDEsAZQ5Ag&amp;sig2=MqhRrhb_PfF9SBYx1H3tHw&amp;bvm=bv.71198958,d.cWc" target="_blank" style="text-decoration: none; color: rgb(190, 61, 96);">P-Q Control Matrix Converter Based UPFC&nbsp;By Direct Power Control Method</a></p><p dir="RTL">ماتریس کنترل P-Q مبدل مبتنی بر UPFC با استفاده از روش کنترل توان مستقیم</p><p>سال ارائه: &nbsp;2013 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;نوع مقاله: journal &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; گزارش فارسی: دارد</p><p>کلید واژه:</p><p>&nbsp;</p><p><strong>کد مقاله&nbsp;g115</strong><br>عنوان مقاله:</p><p>Wavelets-based facial expression recognition&nbsp;using a bank of support vector machines</p><p>سال ارائه: &nbsp;2012 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;نوع مقاله: Springer &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; گزارش فارسی: دارد</p><p>کلید واژه:الگوریتم svm،&nbsp;تشخیص حالت چهره</p><p>Facial expressions  Discrete wavelet,&nbsp;transform  Multiple classifier systems  Support vector,&nbsp;machines Classifier combination  Machine learning</p><p>&nbsp;</p><p><strong>کد مقاله&nbsp;g116</strong><br>عنوان مقاله:</p><p>Expert system for low frequency adaptive image watermarking:&nbsp;Using psychological experiments on human image perception</p><p>سال ارائه: &nbsp;2007 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;نوع مقاله: Elsevier &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; گزارش فارسی: دارد</p><p>کلید واژه: واترمارکینگ تصویر، پردازش تصویر</p><p>Blind image watermarking; Discrete wavelet transform; Psychological experiments; Human image perception; Edge mask</p><p>&nbsp;</p><p><strong>کد مقاله&nbsp;g117</strong><br>عنوان مقاله:</p><p>Face Recognition using Subspaces Techniques</p><p>این مقاله به مروری بر تکنیک های مختلف تشخیص چهره دردسترس پرداخته.هدف این کار&nbsp;تحقیقاتی،کاهش میزان خطا با استفاده از پیش پردازش تصویر می باشد.</p><p>سال ارائه: &nbsp;2012 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;نوع مقاله: IEEE &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; گزارش فارسی: دارد</p><p>کلید واژه:پردازش تصویر،&nbsp;تشخیص چهره</p><p>Face Recognition, Normalization, Subspace,&nbsp;Eigenfece, Fisher face, Fisher Liner Disriminant</p><p>&nbsp;</p><p><strong>کد مقاله&nbsp;g118</strong><br>عنوان مقاله:</p><p>A N8(P) Detail Preserving Adaptive Filter For&nbsp;Impulse Noise Removal</p><p>در این مقاله از همسایگی 8 یک پیکسل برای انجام تصمیم گیری و فیلتر تطبیقی استفاده شده است&nbsp;</p><p>سال ارائه: &nbsp;2011 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;نوع مقاله: IEEE &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; گزارش فارسی: دارد</p><p>کلید واژه: حذف نویز از تصویر</p><p>Image restoration, Impulse noise, N8(p), adaptive&nbsp;median filter</p><p>&nbsp;</p><p><strong>کد مقاله&nbsp;g119</strong></p><p>عنوان اصلی مقاله&nbsp;:</p><div>&nbsp;Design and Simulations of Solid Oxide Fuel Cell Power System using Three Phase Inverter for Grid</div><div>Applications</div><div>شبیه سازی سلول سوختی اکسید سیستم با استفاده از اینورتر سه فاز&nbsp;</div><div>سال ارائه:&nbsp; 2013&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; نوع مقاله:ژورنال &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;گزارش فارسی: دارد&nbsp;</div><p>کلید واژه:</p><p>ELF-extremely low frequency, Amplifiers, loop antennas, magnetic field measurement, magnetometers</p><p><br></p></div><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: right;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: right;">برچسب‌ها:&nbsp;</span><a href="http://matlabi.blogfa.com/tag/%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87-%d9%85%d8%aa%d9%84%d8%a8" style="text-decoration: none; color: rgb(190, 61, 96); font-family: Tahoma; text-align: right;">پروژه آماده متلب</a><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: right;">&nbsp;,&nbsp;</span><a href="http://matlabi.blogfa.com/tag/matlab-project-free-%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d9%85%d8%aa%d9%84%d8%a8" style="text-decoration: none; color: rgb(190, 61, 96); font-family: Tahoma; text-align: right;">matlab project free دانلود پروژه متلب</a><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: right;">&nbsp;</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: right;">